Grantová řízení 2020

Nadace SYNOT vyhlašuje výzvu k přidělení nadačních příspěvků pro rok 2020.

Nadace SYNOT oznámila, že také letos vypíše tradiční grant, ve kterém mohou spolky a jednotlivci ze Slovácka požádat o nadační příspěvek na podporu jejich neziskových aktivit v oblasti kultury, sportu, zdravotní a sociální péče či různorodé zájmové činnosti. Zakladatel nadace a senátor Ivo Valenta se tak rozhodl nepřerušit dlouhodobou tradici, a také v letošním roce pomoci neziskovému sektoru, který se navíc potýká s důsledky pandemie koronaviru.

„Tímto grantem chceme především reagovat na ekonomické problémy, které postihly neziskový sektor v důsledku paniky ze šíření onemocnění COVID-19. Obrací se na mne velké množství lidí a často od nich slyším, do jak těžké situace se k vůli pandemii dostali, a také jak v případě neziskového sektoru pokulhává pomoc ze strany veřejných institucí. Podporu ukončují i mnozí sponzoři, kteří se sami v důsledku pandemie dostali do existenčních problémů. Přestože situace není dnes lehká pro žádnou firmu, rozhodl jsem se, že ani letos naše nadace nepřeruší dvě desítky let trvající tradici pomoci neziskovému sektoru. Proto i letos vyhlašujeme grant, jehož prostřednictvím chceme alespoň částečně pomoci těm neziskovým projektům, na nichž koronavirová pandemie zanechala největší následky. Současně chci dát motivaci všem dalším spolkům k tomu, aby ve své záslužné práci, spojené s kulturou, sportem a sociální či zdravotní pomocí, nadále pokračovaly,“ uvedl Ivo Valenta, senátor, podnikatel a zakladatel Nadace SYNOT.

Novinkou letošního grantového řízení je jeho spojení s podporou zahraničních stáží studentů středních a vysokých škol. Právě tomuto účelu jsou vyčleněny všechny finanční prostředky, které pobírá senátor Ivo Valenta za výkon svých politických funkcí. Z tzv. studijního fondu bylo do této chvíle podpořeno více než sto studentů, mezi něž nezávislá komise složená z řad studentů a pedagogů rozdělila více než šest milionů korun.

 

Žádost o nadační příspěvek mohou podávat všichni zájemci nejpozději do 31. října 2020, a to prostřednictvím jednoduchého online formuláře na www.nadacesynot.cz. Vyplněný formulář je možné zaslat také poštou na adresu sídla nadace, nebo jej osobně odevzdat v senátní kanceláři v Pasáži Slunce v Uherském Hradišti. Grantová komise vyhodnotí všechny doručené žádosti a do konce měsíce listopadu budou jednotliví žadatelé vyrozuměni o tom, zda a v jaké výši bude jejich projekt podpořen.

 

Oprávněnými žadateli v případě grantu jsou tak, jak tomu bylo dosud, fyzické osoby, spolky a příspěvkové organizace. Naopak grant není určen samosprávám – tedy obcím a městům.

 

 „Již mnohokrát jsem uvedl, že si velmi vážím činnosti všech osob, které se v neziskové sféře angažují a pomáhají tak například lidem se zdravotním postižením, seniorům, dětem, nebo například velkým dílem přispívají k udržení lidových tradic v našem kraji. Také proto jsem před více než dvaceti lety nadaci zřídil, a po celou tuto dobu podporuji neziskový sektor v regionu. Vím, že tato oblast je dlouhodobě velmi podfinancovaná. Letos však v souvislosti s vládními opatřeními a jejich dopady situaci těchto organizací a spolků vnímám ještě intenzívněji,“ dodává senátor.

 

NADACE SYNOT
Jaktáře 1475
686 01 Uherské Hradiště

+420 572 410 124
+420 737 277 009
nadace@nadacesynot.cz