Grantová řízení 2019

Nadace SYNOT vyhlašuje výzvu k přidělení nadačních příspěvků pro rok 2019.

Stejně, jako v uplynulých letech, i letos Nadace SYNOT podpoří neziskový sektor Zlínského kraje, a to především oblastí Valašska a Slovácka. Pomoc bude jako tradičně zacílena na sektor zdravotní a sociální, školství a zájmové činnosti, sportu a kultury.

„V letošním roce jsme se rozhodli přistoupit k organizační změně, která bude pro samotné žadatele komfortnější. Pomoc neziskovému sektoru tak bude probíhat formou jediného, „multižánrového“ grantu, který bude společný pro všechny oblasti. Žadatelé tak nemusí sledovat konkrétní termíny pro svou oblast. Pro všechny kategorie bude platit stejný termín uzávěrky žádostí, a tím je 30. 9. 2019. V následujícím měsíci – říjnu – pak dojde k vyhodnocení jednotlivých žádostí a následně budou žadatelé vyrozuměni o tom, zda jejich projekt bude podpořen.

Ti žadatelé, kteří do sídla nadace zaslali své žádosti již dříve ( Zdravotní a sociální grant 2018 ), nemusejí vyplňovat nové formuláře. Jejich stávající žádosti totiž budou do nového grantového programu automaticky zařazeny.

Oprávněnými žadateli jsou tak, jak tomu bylo dosud, fyzické osoby, spolky a příspěvkové organizace. Naopak grant není určen samosprávám – tedy obcím a městům.

Časté dotazy:

 Jak mám žádost zaslat?

  • Žádost, spolu s příslušnými kopiemi dokladů, je nutné zaslat on-line. V případě nesplnění některých z uvedených podmínek pro přijetí žádosti, bude žádost vyřazena ze schvalovacího řízení.

V případě otázek se mohu obrátit kam?

  • Grantové žádosti vyřizuje Michaela Pavlíčková od pondělí do pátku od 8:00 do 15:30 hod. Zastihnout ji můžete na telefonním čísle +420 572 410 124 nebo na emailové adrese michaela.pavlickova@synot.cz.

Jsou všechny dokumenty k žádosti povinné i když jsem je již zaslal v předchozích letech?

  • Ano

Mohu jako žadatel podat vždy jednu žádost do jednotlivých oblastí? Tedy třeba 2 – 3 žádosti?

  • Ano můžete. Vždy dle kategorie.

Pro koho je pomoc určena?

  • Organizacím a fyzickým osobám, které splňují podmínky grantového řízení.

Lze žádost poslat pouze on-line?

  • Vaše žádost o finanční příspěvek může být zaslána rovněž i poštou na adresu Michaela Pavlíčková – Granty Nadace SYNOT 2019, Jaktáře 1475, 686 05 Uherské Hradiště.  

Kdo o žádostech rozhoduje?

  • Všechny žádosti, které jsou přijaté a schválené po formální stránce, posuzuje grantová komise a správní rada. Schváleny budou pouze žádosti, které odpovídají statutu a poslání nadace.

NADACE SYNOT
Jaktáře 1475
686 01 Uherské Hradiště

+420 572 410 124
+420 737 277 009
nadace@nadacesynot.cz