Grantová řízení 2020

Nadace SYNOT vyhlašuje výzvu k přidělení nadačních příspěvků pro rok 2020.

Nadace SYNOT oznámila, že také letos vypíše tradiční grant, ve kterém mohou spolky a jednotlivci ze Slovácka požádat o nadační příspěvek na podporu jejich neziskových aktivit v oblasti kultury, sportu, zdravotní a sociální péče či různorodé zájmové činnosti. Zakladatel nadace a senátor Ivo Valenta se tak rozhodl nepřerušit dlouhodobou tradici, a také v letošním roce pomoci neziskovému sektoru, který se navíc potýká s důsledky pandemie koronaviru.

 Novinkou letošního grantového řízení je jeho spojení s podporou zahraničních stáží studentů středních a vysokých škol. Právě tomuto účelu jsou vyčleněny všechny finanční prostředky, které pobírá senátor Ivo Valenta za výkon svých politických funkcí. Z tzv. studijního fondu bylo do této chvíle podpořeno více než sto studentů, mezi něž nezávislá komise složená z řad studentů a pedagogů rozdělila více než šest milionů korun.

 Žádost o nadační příspěvek mohou podávat všichni zájemci nejpozději do 31. října 2020, a to prostřednictvím jednoduchého online formuláře na www.nadacesynot.cz. Vyplněný formulář je možné zaslat také poštou na adresu sídla nadace, nebo jej osobně odevzdat v senátní kanceláři v Pasáži Slunce v Uherském Hradišti v zalepené obálce vč. všech požadovaných příloh. Grantová komise vyhodnotí všechny doručené žádosti a do konce měsíce listopadu budou jednotliví žadatelé vyrozuměni o tom, zda a v jaké výši bude jejich projekt podpořen.

 

Oprávněnými žadateli v případě grantu jsou tak, jak tomu bylo dosud, fyzické osoby, spolky a příspěvkové organizace. Naopak grant není určen samosprávám – tedy obcím a městům.

  

Časté dotazy:

 

 Jak mám žádost zaslat?

 

  • Žádost, spolu s příslušnými požadovanými přílohami, je nutné zaslat on-line, poštou nebo odevzdat senátní kanceláři v Pasáži Slunce v Uherském Hradišti v obálce. V případě nesplnění některých z uvedených podmínek pro přijetí žádosti, bude žádost vyřazena ze schvalovacího řízení.  

 

V případě otázek se mohu obrátit kam?

 

  • Grantové žádosti vyřizuje Michaela Pavlíčková od pondělí do pátku od 8:00 do 15:30 hod. Zastihnout ji můžete na telefonním čísle +420 572 410 124 nebo na emailové adrese michaela.pavlickova@synot.cz.

 

Jsou všechny požadované přílohy k žádosti povinné i když jsem je již zaslal/a v předchozích letech?

 

  • Ano

 

Mohu jako žadatel podat vždy jednu žádost na podporu jednotlivých aktivit? Tedy třeba 2 – 3 žádosti a každou žádost směrovat na jiný druh podpory?

 

  • Ano můžete. Rovněž můžete vše vypsat do jedné žádosti a určit finanční požadavek na jednotlivé druhy podpory.

 

Pro koho je pomoc určena?

 

  • Organizacím a fyzickým osobám, které splňují podmínky grantového řízení. Naopak grant není určen samosprávám – tedy obcím a městům.

 

Lze žádost poslat pouze on-line?

 

  • Vaše žádost o finanční příspěvek může být zaslána rovněž i poštou na adresu Michaela Pavlíčková – Granty Nadace SYNOT 2020, Jaktáře 1475, 686 05 Uherské Hradiště nebo odevzdána v obálce v senátní kanceláři v Pasáži Slunce v Uherském Hradišti.  

 

Kdo o žádostech rozhoduje?

 

  • Všechny žádosti, které jsou přijaty a schváleny po formální stránce, posuzuje grantová komise a správní rada. Schváleny budou pouze žádosti, které odpovídají statutu a poslání nadace.

 

NADACE SYNOT
Jaktáře 1475
686 01 Uherské Hradiště

+420 572 410 124
+420 737 277 009
nadace@nadacesynot.cz