Co děláme

Zdravotnická zařízení

Nadace SYNOT do roku 2012 významně finančně podporovala také řadu zdravotnických zařízení – především nemocnice, kterým přispívala na pořízení drahých přístrojů určených k léčbě pacientů. Desítky milionů tak pomohly například Baťově krajské nemocnici ve Zlíně či Fakultní nemocnici v Olomouci.

 

Podpora lidové kultury

Nemalá část finančních prostředků z Nadace SYNOT směřovala na podporu uchování místní tradiční lidové kultury.

Výsledkem toho byla nejen podpora množství folklorních souborů, cimbálových a dechových muzik a jiných složek, ale také velmi úzká spolupráce na pořádání jedinečné akce svého druhu – tradičních Slováckých slavností vína a otevřených památek.

Tuto velkolepou přehlídku bohatosti a pestrosti slováckého folkloru a místní vinařské kultury iniciovala v roce 2002 právě Nadace SYNOT a její zřizovatel pan Ivo Valenta. V roce 2008 nadace zřídila speciální Folklorní fond. Díky němu se mikroregiony a samostatné obce či města Slovácka, které se prostřednictvím krojovaných zapojily do slavnostního průvodu Slováckých slavností vína a otevřených památek, dělily o 5 milionů korun.

Peníze vynaložené tímto směrem pomohly například folklorním souborům s pořízením nových krojů a nákupem hudebních nástrojů či k účastem na festivalech.

 

Fotbalová akademie

Nadace SYNOT je nejvýznamnějším podporovatelem uherskohradišťské Fotbalové akademie. Ta od svého založení v roce 2002 vychovala již množství nadějných fotbalistů, kteří i přes své mládí dokázali zazářit na fotbalovém nebi.

 

Charitativní aukce

Aukce unikátních fotografií opuštěných kojenců s celebritami 2012

Benefiční koncert pro Vanessku 2011

Koncert splněných přání – Tereza Maxová 2010

Koncert pro Davida 2009

Fotografie Sáry Saudkové 2008

Golem 2007

 

Prestižní nadace

Nadace SYNOT se nebrání ani dlouhodobé spolupráci s dalšími prestižními nadacemi.

Mezi ně patří například Nadační fond Kapka naděje, Nadace Naše dítě, Nadační fond Krása pomoci či Nadace Terezy Maxové dětem. Právě s nadací světové topmodelky úzce spolupracovala na vzniku speciálního Fondu Nadace Terezy Maxové určeného opuštěným dětem ve Zlínském kraji.

 

Slavnosti vína

Idea pořádat vinařské slavnosti navazuje na prvorepublikovou uherskohradišťskou tradici velkých národopisných výstav, avšak zrodila se ve zdejších podnikatelských kruzích.

Ivo Valenta, zřizovatel naší nadace (která je hlavním podporovatelem slavností) a zakladatel společností holdingu SYNOT, si uvědomil, že revitalizovat slováckou kulturu vína znamená postarat se nejen o atraktivní, ale i o důstojné zviditelnění těchto vzácných hodnot.

Myšlenka nalezla široký spontánní ohlas ve vinařských obcích a městech a Slovácké slavnosti vína a otevřených památek si i přes krátkou dobu své historické existence vysloužily prestižní a uznávané postavení mezi akcemi svého druhu.

NADACE SYNOT
Jaktáře 1475
686 01 Uherské Hradiště

Číslo účtu: 1050000062/2200

+420 572 410 124
+420 737 277 009
nadace@nadacesynot.cz

www.nadacesynot.cz