O nás

Správní rada

Michaela Pavlíčková Kuřinová
předsedkyně správní rady

Mgr. Jitka Valentová
členka správní rady 

Ludmila Malíková 
členka správní rady

Veronika Lukášová Neumanová 
členka správní rady

Správní rada 

…spravuje majetek nadace, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace a je statutárním orgánem nadace. Do výlučné působnosti správní rady náleží vydat statut a rozhodovat o jeho změnách, schvalovat rozpočet a jeho změny, schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření, rozhodovat o zvýšení nadačního jmění…

Členem správní rady může být

…pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není k nadaci v pracovněprávním nebo obdobném vztahu. Členem správní rady nemůže být fyzická osoba, které se poskytují prostředky k plnění účelu nadace nebo nadačního fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu nadace nebo nadačního fondu poskytovány této právnické osobě…

NADACE SYNOT
Jaktáře 1475
686 01 Uherské Hradiště

Číslo účtu: 1050000062/2200

+420 572 410 124
+420 737 277 009
nadace@nadacesynot.cz

www.nadacesynot.cz