Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/www/nadace/framework/nette/Nette/loader.php on line 14 NADACE Synot - O nás - Poslání a cíle

Kontaktní informace

NADACE SYNOT
Jaktáře 1475
686 01 Uherské Hradiště

 

Číslo účtu: 1050000062/2200

Poslání a cíle

Poslání a cíle Nadace SYNOT ( dříve Nadace Děti-kultura-sport )

NORMÁLNÍ JE POMÁHAT

Posláním Nadace SYNOT ( dříve Nadace Děti-kultura-sport ) je podpora projektů, které jsou zaměřeny a blíže uvedeny v následujících bodech

1. rozvoj duchovních hodnot se zaměřením zejména na
a) na podporu zvyšování úrovně vzdělanosti,
b) na podporu rozvoje osobnosti,
c) podporu uplatňování etických hodnot ve společnosti,

2. rozvoj křesťanské kultury, podpora církví a jimi zřízených institucí,

3. ochrana lidských práv,

4. výchova a vzdělávání se zaměřením zejména na
a) podporu výchovy a vzdělávání dětí, mládeže a ostatních studujících na všech stupních vzdělávací soustavy, včetně příspěvků na činnost dětí a mládeže v zájmových organizacích a sportovních klubech,
b) podporu volnočasových aktivit,
c) podporu studijních a odborných stážích českých občanů v zahraničí,

5. rozvoj kultury a umění se zaměřením zejména na
a) obnovu kulturního dědictví českého státu,
b) podporu živého umění včetně lidového,
c) prezentace českého umění a české kultury v zahraničí,

6. sport a tělovýchova se zaměřením zejména na
a) podporu sportu a sportovních odvětvích, jakož i prezentace v zahraničí,
b) podporu rozvoje motorismu,
c) podporu jezdectví a hippoterapie,

7. sociální a humanitární péče včetně podpory chráněných dílen a obdobných zařízení,

8. zdravotnictví včetně podpory speciálních zdravotních programů,

9. ochrana životního prostředí se zaměřením zejména na rozvoj obecně prospěšných programů, s důrazem na uplatnění nejnovějších ekologických a vědeckotechnických poznatků,

10. věda a výzkum,

11. rozvoj regionálního a komunitního života včetně podpory turistického ruchu,

12. rozvoj neziskového sektoru se zaměřením na podporu občanských aktivit, nadací a nadačních fondů a organizací poskytujících obecně prospěšné služby.

Kalendář akcí

Přehled akcí