Grantová řízení 2020

Online formulář

Formulář pro žádost

FORMULÁŘ PRO ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NADACE SYNOT 2020

o jehož poskytnutí od Nadace SYNOT, IČ: 26218330, se sídlem Jaktáře 1475, 686 05 Uherské Hradiště, nadace zapsané v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl N, č. vložky 231, pro níže uvedený účel žádá následující žadatel:

I. Údaje o žadateli

(Uveďte plný název organizace nebo jméno a příjmení žadatele v případě žádosti fyzické osoby.)
(Uveďte úplnou adresu sídla organizace. V případě fyzické osoby uveďte adresu trvalého bydliště.)
(Uveďte IČ organizace nebo rodné číslo v případě žádosti fyzické osoby. Pokud žádá fyzická osoba pro nezletilou osobu, uveďte obě rodná čísla – žadatele i nezletilé osoby. )
(Vztahuje se k sídlu organizace.)
(Uveďte osobu oprávněnou jednat za organizaci, včetně pozice v organizaci. Pokud žádá fyzická osoba, neuvádějte nic - proškrtněte)
(Uveďte v případě, že je jiná než sídlo organizace nebo trvalé bydliště.)
(Uveďte kontaktní osobu pro vyřízen žádosti. V případě fyzické osoby uveďte jméno a příjmení)
(Uveďte platné kontaktní telefonní číslo.)
(Uveďte platnou kontaktní e-mailovou adresu.)
(Uveďte číslo bankovního účtu organizace/žadatele pro zaslání nadačního příspěvku. Kopie smlouvy o zřízení účtu je nedílnou součástí této žádosti – musí být ze smlouvy patrné jméno vlastníka účtu a číslo účtu.)

II. ZÁMĚR

(Objasněte zejména účel využití darovaných prostředků.)
(Postačí název a IČ.)
(Uveďte prosím i procenta, jaká bude požadovaný nadační příspěvek tvořit z celkového rozpočtu záměru, pokud bude poskytnut v požadované výši.)

III. Čestné prohlášení

(Uveďte, přikládáte-li např. prezentaci záměru/organizace, rozpočet záměru, aj.)
Maximum upload size: 20.97MB
Maximum upload size: 20.97MB

NADACE SYNOT
Jaktáře 1475
686 01 Uherské Hradiště

+420 572 410 124
+420 737 277 009
nadace@nadacesynot.cz