Senátorský plat Ivo Valenty pomáhá studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol s trvalým bydlištěm na Slovácku nebo ve Zlínském kraji financovat jejich studijní pobyty v zahraničí. Slovácký senátor tak nadále plní svůj volební slib, že svůj plat věnuje na podporu mladých talentovaných studentů z regionu. Po krajských volbách k němu přibyly i odměny, které Ivo Valenta pobírá za svou funkci zastupitele Zlínského kraje. Od léta 2017 až do své rezignace navíc přispíval do tohoto fondu svým senátorským platem také senátor František Čuba.

Do „Studijního fondu“ se mohou opět přihlásit studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol. Fond spravuje Nadace SYNOT.

Od září 2018 zahájeno nové kolo Studijního fondu

Uzávěrka přihlášek: 31. října 2018

Studijní fond se vztahuje na stáže a pobyty, které budou zahájeny po 1. lednu 2019 (studenti studující v zahraničí dlouhodobě si mohou žádat o příspěvek na další semestr). Do vyúčtování nákladů mohou být zahrnuty pouze náklady spojené s daným pobytem, které vznikly až po vyhlášení nového kola, tj. 11. září 2018.

Důležité informace k žádosti a podmínkám Studijního fondu naleznete v odkazu KE STAŽENÍ a následně v dokumentu „Status a podmínky Studijního fondu“.

Pro více informací kontaktujte regionální senátorskou kancelář v Pasáži Slunce (Masarykovo nám. 155, Uherské Hradiště)

Volejte: +420 737277102 nebo pište: kancelar.slovacko@ivalenta.cz

NADACE SYNOT
Jaktáře 1475
686 01 Uherské Hradiště

Číslo účtu: 1050000062/2200

+420 572 410 124
+420 737 277 009
nadace@nadacesynot.cz

www.nadacesynot.cz