Stejně, jako v uplynulých letech, i letos Nadace SYNOT podpoří neziskový sektor Zlínského kraje, a to především oblastí Valašska a Slovácka. Pomoc bude jako tradičně zacílena na sektor zdravotní a sociální, školství a zájmové činnosti, sportu a kultury.

„V letošním roce jsme se rozhodli přistoupit k organizační změně, která bude pro samotné žadatele komfortnější. Pomoc neziskovému sektoru tak bude probíhat formou jediného, „multižánrového“ grantu, který bude společný pro všechny oblasti. Žadatelé tak nemusí sledovat konkrétní termíny pro svou oblast. Pro všechny kategorie bude platit stejný termínuzávěrky žádostí, a tím je 30. 9. 2019. V následujícím měsíci – říjnu – pak dojde k vyhodnocení jednotlivých žádostí a následně budou žadatelé vyrozuměni o tom, zda jejich projekt bude podpořen. Žádosti budou přijímány pouze elektronicky nebo poštou na adresu Nadace SYNOT,“vysvětluje zakladatel nadace, senátor a podnikatel Ivo Valenta.

V nejbližších dnech budou na webových stránkách Nadace SYNOT (www.nadacesynot.cz) zveřejněny další informace, včetně formuláře pro jednotlivé žádosti. Ti žadatelé, kteří do sídla nadace zaslali své žádosti již dříve, nemusejí vyplňovat nové formuláře. Jejich stávající žádosti totiž budou do nového grantového programu automaticky zařazeny.

 „Důvodem všech uvedených změn je fakt, že jsme chtěli grantový systém co nejvíce zjednodušittak, aby zástupci neziskového sektoru nemuseli důsledně hlídat termíny, určené jednotlivým kategoriím,“ řekl senátor Valenta, který neziskový sektor Zlínského kraje podporuje dlouhodobě. „Činnosti všech osob, které se v neziskové sféře angažují a pomáhají tak například lidem se zdravotním postižením, seniorům, dětem, nebo například velkým dílem přispívají k udržení lidových tradic v našem kraji, si upřímně vážím,“ dodává.

Oprávněnými žadateli jsou tak, jak tomu bylo dosud, fyzické osoby, spolky a příspěvkové organizace. Naopak grant není určen samosprávám – tedy obcím a městům.

Nadace SYNOT působí ve Zlínském kraji již více než 18 let. Formou přímé nebo grantové pomoci podporuje především oblast zdravotní a sociální, školství a zájmové činnosti, kultury a sportu. Kromě toho podporuje celou řadu dalších projektů, mezi nimi uherskohradišťskou fotbalovou akademii, největší folklorní svátek – Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, relaxační a ozdravné pobyty pro děti a seniory a řadu dalších aktivit. V uplynulých letech navíc výrazně podpořila také slovácké muzeum v přírodě – Park Rochus. Celkem tak každoročně rozdělí miliony korun.

Kontakt:

Mgr. Magda Pekařová, tisková mluvčí

Skupina SYNOT

Mobil:    +420 739 604 032

E-mail: magda.pekarova@synot.cz

NADACE SYNOT
Jaktáře 1475
686 01 Uherské Hradiště

Číslo účtu: 1050000062/2200

+420 572 410 124
+420 737 277 009
nadace@nadacesynot.cz

www.nadacesynot.cz